LinMao's Blog
学习科研记录与分享!

标签:XMind

Ubuntu安装Xmind8-LinMao's Blog(林茂的博客)
WORK

Ubuntu安装Xmind8

阅读(4769)评论(0)赞(0)

XMind 是一款非常不错的思维导图软件,放上官方网址。 Xmind有Xmind8和Xmind ZEN连个版本,两个版本都可以在官网上下载。安装完了Xmind8才发现还有一个版本是Xmind ZEN,并且Xmind ZEN可以直接下载.de...

LinMao's Blog(林茂的博客)

了解更多联系我们